Vi bidrar till barns överlevnad och utveckling.

EN VILJA ATT FÖRÄNDRA:

Insamlingsstiftelsen Alex&Phil Foundation skapades 2016 av grundarna till barnmatsföretaget Alex&Phil. Av företagets försäljning går 50 öre av varje
såld produkt direkt till stiftelsen, vars ändamål är att hjälpa nödställda barn runt om i världen - oavsett om Alex&Phil AB går med vinst eller inte.

ALLA BARN SKA ÖVERLEVA

Barnmatsföretaget Alex&Phil föddes ur den ganska självklara tanken att barnmat måste vara näringsrik för att våra barn ska få vara friska och utvecklas på bästa möjliga sätt. Det var en självklarhet att värna om framtiden ur alla perspektiv, inte enbart genom att ge näring till morgondagens vuxna utan också genom att uteslutande använda ekologiska, KRAV-märkta ingredienser samt att klimatkompensera hela vår verksamhet. Men även det sociala ansvaret och rättvisetänket var givet - alla barn föds tyvärr inte med samma möjligheter och med Alex&Phil Foundation skulle företaget bidra till att hjälpa barn i nöd att överleva.

ALLA BARN SKA UTVECKLAS TILL SIN FULLA POTENTIAL

Det handlar också om intellektuell överlevnad. Förutom mat i magen måste barn få den trygghet, stimulans och kunskap de behöver för att kunna utvecklas till ansvarstagande individer och få chansen att göra verklighet av sina drömmar. Alldeles för många barn runt om i världen har inte tillgång till de grundläggande förutsättningar som behövs och som vi i rika länder ofta tar för givet. Därför bidrar Alex&Phil Foundation även till att ge nödställda barn hopp och möjlighet till en positiv utveckling och framtid.

NYHET! VI INLEDER FLERÅRIGT SAMARBETE MED SOS BARNBYAR

Alex&Phil Foundation och barnmatsföretaget Alex&Phil påbörjade 2018 ett mångårigt samarbete med SOS Barnbyar som innebär att vi bidrar till organisationens viktiga och långsiktiga arbete i Centralafrikanska Republiken, som är ett av världens mest fattiga länder. SOS Barnbyars arbete i landet består bland annat av ett nödhjälpsprogram, där de ger psykosocialt stöd, utbildning och näringsrik mat till utsatta barn och vårt stöd riktar sig framförallt till det sistnämnda. Vårt stöd ges i form av årliga bidrag och  riktade kampanjer med Alex&Phils återförsäljare, som exempelvis Apotea.