styrelse

Alex&Phil Foundation förvaltas av en styrelse som består av Robert Hårdh (ordförande), jurist och tidigare chef för bl a människorättsorganisationen Civil Rights Defenders och nuvarande styrelseledamot i the World Movement for Democracy. Robert är också medgrundare och delägare till Alex&Phil AB. Styrelseledamöter är Jenny Wessblad Hårdh, grundare och VD för Alex&Phil AB och med en bakgrund bl a som folkrättsjurist på Utrikesdepartementet, samt Stefan Johansson, rådman vid Stockholms tingsrätt som tillsammans med Jenny och Robert också har varit aktivt engagerad i Amnesty International. Samtliga ledamöter sitter i styrelsen i sin personliga kapacitet.

ekonomi

Insamlingsstiftelsen Alex&Phils första verksamhetsår var 2017 men det året bedrevs ingen egentlig verksamhet. 2018 års verksamhetsberättelse (kalenderår) publiceras så snart den är klar 2019. Insatser redovisas däremot löpande på hemsidan. Alla medel som kommer in till Insamlingsstiftelsen Alex&Phil Foundation kommer i enlighet med svensk lagstiftning att användas för att uppfylla stiftelsens ändamål. Stiftelsens omkostnader är mycket låga, utan interna löner eller arvoden.

Stiftelsens revisor är Niklas Renström, auktoriserad revisor på PwC.

upprop

En insamlingsstiftelse skapas formellt genom ett upprop: Alla som stöder Alex&Phil Foundations ändamål att verka för att nödlidande barn i världens fattigaste länder eller katastrofsituationer får den hjälp de behöver för att överleva, utvecklas till sin fulla potential och få tillgång till sina mänskliga rättigheter, välkomnas härmed att stödja Insamlingsstiftelsen Alex&Phil Foundations arbete för världens nödställda barn.

Som insamlingsstiftelse får Alex&Phil Foundation enbart ta emot ekonomiska gåvor och dessa, stora som små, kan sättas in på stiftelsens plusgirokonto , 912166-6.