FRÅN ORD TILL HANDLING

Alex&Phil Foundation verkar för att nödlidande barn i världens fattigaste länder eller katastrofsituationer får den hjälp de behöver för att överleva, utvecklas till sin fulla potential och få tillgång till sina mänskliga rättigheter. Ibland kan det hända att vårt stöd även behövs i mer utvecklade länder.

Vi bidrar till att stödja civilsamhällesorganisationer med etablerad verksamhet i länder där hjälpen behövs. I takt med att stiftelsens kapital växer kommer vi även att arbeta mer med lokala aktörer. Verksamheten ska präglas av behov, effektivitet och flexibilitet.

Det är mot denna bakgrund Alex&Phil Foundation väljer vilka insatser som ska prioriteras och vilka vi ska samarbeta med. Vi tar inte emot ansökningar eller förfrågningar om stöd.

MAT UNDER FLYKTINGKRISEN

Vår första insats skedde hösten 2015, innan Alex&Phil Foundation hade skapats och före barnmatsföretaget Alex&Phils produkter ens hade kommit ut på marknaden. Det var mitt under flyktingkrisen och vi kunde inte stillatigande stå och se på med den fruktansvärda situation miljontals flyktingar befann sig i, särskilt eftersom vi precis hade fått hem en stor leverans nyproducerad, näringsrik mat i praktisk förpackning.

Det var Alex&Phils allra första produktion och var  tänkt att användas som prover och till införsäljning. Vi bestämde oss istället för att skicka allt till Röda Korset i Ungern och gränsen till Österrike, där maten kunde vara till nytta för barn och familjer på jakt efter skydd. Vi märkte om de ca 4 500 portionerna med äpplegröt och blåbärs- och havtornssmoothie för hand med specialtillverkade etiketter så att gick att läsa klämmisarnas innehåll på olika språk.

NÖDHJÄLP TILL CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Vi är stolta över att kunna samarbeta med SOS Barnbyar, som är en av världens främsta barnrättsorganisationer. Organisationen grundades efter andra världskrigets slut, med målet att ta hand om de barn som lämnats ensamma i sviterna av kriget.

Idag är SOS Barnbyar en världsomspännande barnrättsorganisation som verkar i 135 länder för att hjälpa barn som lever i utsatthet. Organisationen är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn och gör skillnad genom långsiktiga och heltäckande insatser.

Vårt stöd är möjligt tack vare alla köpare av Alex&Phils barnmat, som skänker 50 öre för varje såld produkt till stiftelsen. Samarbetet med SOS Barnbyar är riktat till den nödhjälp organisationen ger till utsatta barn i Centralafrikanska Republiken, som är ett av världens fattigaste länder. Vi ser framförallt till att barnen får den näring de behöver, i linje med vår barnmatsfilosofi.

SOS Barnbyar får de kommande åren ett årligt bidrag och Alex&Phil kommer dessutom att genomföra särskilda kampanjer till förmån för SOS Barnbyars livsviktiga arbete.